Almindelige betingelser for rejser med C&C Travel A/S per 08. marts 2019

Rejsebureauet C&C Travel A/S (CVR nr. 12369603) har eksisteret siden 1988 og er registreret i Danmarks Rejsebureau Forening (nr. A0021) samt Rejsegarantifonden (nr. 1068).

C&C Travels vision er at skabe rejser med et menneskeligt ansigt og derved større forståelse for forskellighed. Vi tror helt grundlæggende på, at det er godt at rejse ud og møde verden. Vi tror på, at når mennesker mødes, bidrager det til en større forståelse, som bygger bro mellem forskelligheder. Vi vil derfor skabe rejser med et menneskeligt ansigt.

Disse betingelser regulerer aftaleforholdet mellem C&C Travel og den rejsende, der køber en pakkerejse hos C&C Travel. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Bemærk også, at den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Disse rettigheder fremgår af bilag A, der følger efter disse betingelser.

Almindelige Betingelser for rejser med C&C Travel A/S:

1. Aftaleindgåelse
En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og C&C Travel er indgået og bindende for begge parter, når tilbuddet accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Aftalen er ikke bindende for hverken C&C Travel eller den rejsende, før depositum er rettidigt indbetalt. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden den fastsatte tidsfrist, er C&C Travel ikke længere bundet af tilbuddet.

Med indbetaling af depositum bekræfter den rejsende at have accepteret vilkårene i disse almindelige betingelser (der er blevet tilsendt sammen med tilbuddet), de på rejseplanen/fakturaen anførte særlige betingelser samt de vilkår, der fremgår af de praktiske informationer på C&C Travels hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

Aftalen mellem C&C Travel og den rejsende består af de dokumenter, som C&C Travel har fremsendt til den rejsende per post og/eller e-mail eller udleveret til denne fysisk (herunder rejseplan, faktura og de generelle betingelser) i forbindelse med afgivelse af tilbuddet samt de praktiske informationer på C&C Travels hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

C&C Travel henviser nogle steder til hoteller og andre leverandørers egne hjemmesider, men indholdet af disse sider er uden for C&C Travels kontrol. C&C Travel kan kun holdes ansvarlige for de beskrivelser og informationer, der indgår i C&C Travels dokumenter og egen hjemmeside.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af tilbuddet at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for C&C Travel, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Læs mere